top of page
  • Writer's pictureRonja Berlin

Näin tapahtumakumppanuudesta tehdään onnistunut investointi
B2B-tapahtumat tarjoavat arvokkaan tilaisuuden yrityksille verkostoitua, esitellä tuotteitaan ja palveluitaan sekä rakentaa suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Kilpailuedun saavuttaminen näissä tapahtumissa vaatii harkittua suunnittelua ja strategiaa. Tarkastelen tässä muutamia näkökulmia, joiden avulla voit erottua kilpailijoista ja tehdä kohtaamisista menestyksen B2B-tapahtumissa. 


Aseta selkeät tavoitteet ja mittarit tapahtumalle. Asetettu tavoite auttaa keskittymään olennaiseen sekä suuntaamaan käytettävät resurssit oikein, jotta saavutetaan haluttu lopputulos. Tavoitteita voi olla esim., uusien asiakkaiden prospektointi ja hankinta, nykyisten asiakkaiden parempi sitouttaminen tai oman bränditunnettuuden kasvattaminen tietyssä kohderyhmässä. Sopivien mittareiden asettaminen auttaa sinua määrittelemään tapahtuman realisoitunut arvo jälkeenpäin. 


Ymmärrä kohderyhmääsi ja sparraa tiimiäsi ennakkoon. Tehokkaat ja vaikuttavat kohtaamiset perustuvat kohderyhmän ymmärrykseen. Ymmärrystä kannattaa kehittää jatkuvasti tutkimalla asiakkaiden toimintaympäristöä, tarpeita ja haasteita, jotta voit tarjota ajankohtaisia ratkaisuja juuri asiakkaan silloisiin tarpeisiin. Osastollanne työskentelevät henkilöt ovat organisaationne kasvot tapahtumassa. Valitse mahdollisuuksien mukaan toimialan ymmärtävää ja innostunutta henkilöstöä edustajiksi, ja kouluta heitä ennakkoon asettamastasi tavoitteista tai yhteisestä viestistä. Näin henkilökunta tietää, mitä heiltä tapahtumassa odotetaan, ja mistä heitä mitataan.  


Luo kohtaamisia ainutlaatuisuudella ja interaktiivisuudella. Visuaalisesti houkutteleva osasto tai ständi voi herättää kiinnostuksen, mutta se ei vielä riitä saavuttamaan vaikuttavaa kohtaamista potentiaalisen asiakkaan kanssa. Suunnittele osastolle matalan kynnyksen interaktiivisia elementtejä, kuten demoja tai pelillisiä aktiviteetteja. Erilaiset aktiviteetit voivat parhaassa tapauksessa auttaa kävijöitä ymmärtämään tuotteidesi tai palveluidesi etuja käytännössä. Pohdi myös tapoja erottua kilpailijoista tarjoamalla jotain ainutlaatuista ja innovatiivista.  


Pyri yksilöllisyyteen ja arvon korostamiseen. Tee jokaisesta kohtaamisesta mahdollisimman henkilökohtainen osoittaaksesi kiinnostusta ja välittämistä. Mikäli mahdollista, tutustu kävijöiden taustoihin etukäteen ja räätälöi oma viestisi kävijän tarpeiden mukaiseksi ja pohdi, miten parhaiten voisit tarjota arvoa kävijälle.  


Kerää kävijätietoja ja sovi jatkokeskusteluita. Tapahtuma on vasta alkua. Kannattaa hyödyntää jälkimarkkinointia asiakassuhteiden kehittymiseen ja edistämiseen. Ole aktiivinen ja viittaa tapahtumassa käytyihin keskusteluihin tai kohtaamisiin.  


Kilpailuedun saavuttaminen B2B-tapahtumissa vaatii sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin sekä hyvää ennakkosuunnittelua. Kuuntele asiakkaita, opi jokaisesta tapahtumasta ja kehitä strategioitasi saavuttaaksesi yhä parempia tuloksia. Pitkäaikaiset asiakassuhteet ja menestyksekäs liiketoiminta lähtee aina laadukkaista kohtaamisista ja luottamuksen rakentamisesta, siksi kohtaamisiin kannattaa panostaa.   Lue lisää k31agency.com


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Vimeo
bottom of page